• keurmerk

Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit jeugdigen die om uiteenlopende redenen niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen, of wanneer verblijf in een orthopedagogische instelling niet (langer) wenselijk is. De jeugdigen zijn geplaatst door een aangewezen zorgaanbieder (www.triasjeugdhulp.nl)  Ook een kortdurende plaatsing kan in ons gezinshuis, zo lang dat niet ten koste gaat van de kwaliteit van het gezinshuisleven. Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Samen met ouders, voogden, de plaatsende instantie en de zorgaanbieder wordt steeds vooraf bekeken wat de doelen zijn tijdens de plaatsing en of wij als gezinshuis datgene kunnen bieden wat nodig is. 

Omschrijving Gezinshuis  Het gezinshuis biedt een orthopedagogische behandeling aan jongeren die geïndiceerd zijn voor een perspectief biedende behandeling binnen een kleinschalige gezinsgerichte hulpvorm. Binnen het gezinshuis is sprake van een primair leefverband waarin vaste opvoeders de dagelijkse zorg voor de kinderen en jongeren dragen. In deze opvoedingssituatie kunnen de geplaatste kinderen/jongeren geleidelijk aan betrouwbaarheid en veiligheid ervaren, waar binnen zij zowel praktisch als sociaal-emotionele vaardigheden leren. De methodiek richt zich op orthopedagogische grondstructuren (klimaat creëren, situatie hanteren en jezelf in de pedagogische relatie presenteren), waarbij het competentiegericht werken een centrale rol speelt, met een (gedoseerde) relationele, cognitieve en gedragsmatige aanpak. 

Uitstroomtrajecten Het aanbod aan zorg van JZB Herfte omvat ook uitstroomtrajecten voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar op weg naar zelfstandigheid. De jongere verblijft in het appartement direct naast het gezinshuis, hij of zij kan zo op eigen benen leren staan en zelf een huishouding voeren. Toch is de begeleiding vlak bij. Het appartement is volledig ingericht om zelf de huishouding  te kunnen voeren (wassen, koken, schoonmaken etc.) Er zijn wel een paar voorwaarden; De plaatsing mag niet conflicteren met plaatsingen in het gezinshuis. De jongere moet zelf gemotiveerd zijn het traject aan te gaan en begeleiding en sturing kunnen en willen accepteren. Verslavingen en middelengebruik zijn contra indicaties (NIX 18), er moet dagbesteding zijn (school of werk), en bij voorkeur beschikt de jongere al over enkele vaardigheden om op zichzelf te kunnen wonen. De begeleiding is maatwerk, gaandeweg het traject wordt dit steeds geëvalueerd. De bedoeling is dat de jongere na een periode van ongeveer een jaar doorstroomt naar volledig zelfstandig wonen. Ook plaatsing in deze voorziening vindt plaats via Trias Jeugdhulp.